Ku idei Miasta Dialogicznego. Stocznia Gdańska → Młode Miasto.

Od 12 kwietnia 2013 Instytut Sztuki WYSPA w Gdańsku pokazuje wystawę Ku idei Miasta Dialogicznego. Stocznia Gdańska → Młode Miasto. Pokazywany projekt jest rezultatem pracy Pracowni Projektowania Wnętrz Miejskich ASP w Gdańsku.

Ku Idei Miasta Dialogicznego. Znikają obrazy miast kluczowe dla zrozumienia ich wyjątkowości. Znika możliwość pamiętania miejskich historii poprzez autentyczność miejsc w których się wydarzała. Zgodnie z oficjalnymi planami zacierane są stare układy ulic, burzone są stare budynki i przemysłowe hale, przewracane są dźwigi i suwnice, łamane parkowe drzewa, wyrywane z ziemi bruki i szyny. Wszystko to dzieje się pod naporem radykalnej doktryny urbanistycznej, której wyobraźnia obsesyjnie nakręcana jest schematyczną czystością miejskich rozwiązań drogowych. Ta sama doktryna daje zupełną wolność architekturze, nie oczekując od niej żadnych kontynuacji lokalnej specyfiki miast i ich miejsc. W konsekwencji tych poglądów unikalne niedawno miasta stają się głównymi promotorami globalizacji i w zawrotnym tempie produkują urbanistyczną magmę nie-miejsc (Marc Auge). Potrzeba zmiany tej urbanistycznej doktryny, bo dewastuje przestrzeń publiczną miast. Miasto potrzebuje przestrzeni opartych nie tylko o ideę sprawności funkcjonalnej, ale o zrównoważoną wartość dialogu. W Pracowni Projektowania Wnętrz Miejskich gdańskiej ASP pracujemy nad urbanistycznymi i architektonicznymi rozwiązaniami dla Miasta Dialogicznego.

Stocznia Gdańska → Młode Miasto. Projekt  Stocznia Gdańska → Młode Miasto, będąc częścią prac nad ideą Miasta Dialogicznego, dedykowany jest terenom postoczniowym w Gdańsku. Pracujemy nad poszukiwaniem dwóch kluczowych alternatyw: urbanistycznej i archtektonicznej. W miejsce drogi Nowa Wałowa (w planie miejskim projektowanej w formie wielopasmowego zbiorczego kanału ruchu samochodowo-tramwajowego) proponujemy urbanistyczną ideę ruchu pojazdów rozproszonego w miejskich ulicach, które pozwala na naturalne przemieszanie ruchu pieszego, samochodowego, tramwajowego i rowerowego przy równoczesnym przyznaniu pierwszeństwa pierwszemu z nich. W miejsce nowomodernistycznych rozwiązań architektonicznych eksponujących globalne technologie i mody budowania, proponujemy rozwiązania wynikłe ze studiów nad specyfiką przestrzeni wnętrz miejskich starej Stoczni (ta część na wystawie od czerwca 2013).

Projekt pokazywany w IS WYSPA jest zapisem pracy Pracowni Projektowania Wnętrz Miejskich (Wydział Architektury i Wzornictwa. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku).

Pracownia Projektowania Wnętrz Miejskich powstała w roku 2010 na gdańskiej ASP i powiązana jest z pracami Jacka Dominiczaka, architekta i profesora tej uczelni. Dominiczak zajmuje się teorią i metodologią projektowania dialogicznego. Jest autorem koncepcji Przestrzeni Dialogicznej (Miasto Dialogiczne; Architektura Dialogiczna) oraz Kodu Tożsamości Lokalnej — narzędzia projektowania miejskiej przestrzeni kulturowej.  Z pracownią współpracuje Katarzyna Krakowiak, rzeźbiarka. Jacek Dominiczak (w 2004 roku w realizacji z Dominikiem Lejmanem; kurator: Adam Budak) i Katarzyna Krakowiak (w 2012 roku, uzyskując wyróżnienie międzynarodowego jury; kurator Michał Libera) reprezentowali Polskę na Międzynarodowych Biennale Architektury w Wenecji.

jd